Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Åmot kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0429V00070429 Deset Osen viltstellområde i TRÅ5720068440420000000420%
0429V0014 Åmøtet Grunneierlag120800220120000000120%
Sum 20868660540000000