Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Åmot kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0429V00070429 Deset Osen viltstellområde i TRÅ65210812720500000000500%
0429V0014 Åmøtet Grunneierlag2201000210130000000130%
Sum 2110812930630000000