Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Trysil kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0428V0001 Ljørdalen vilstellområde151094002610013000000001300%
0428V0004 Vestre Trysil storviltområde5502600550360000000360%
0428V0005 Søre osen viltstellområde211000002000000020%
Sum 112100311501680000000