Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Trysil kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0428V0001 Ljørdalen vilstellområde151093002612013100000001310%
0428V0004 Vestre Trysil storviltområde6602900760420000000420%
0428V0005 Søre osen viltstellområde211000002000000020%
Sum 112300331801750000000