Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Våler kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0428V0004 Gravberget 7304200980590000000590%
Sum 04200980590000000