Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Åsnes kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0425V0002 Åsnes Finnskog Driftsplanområde125300210110000000110%
Sum 5300210110000000