Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Grue kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0423V0005 Skasen Elgregion520111005000000050%
Sum 201110050000000