Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Nord-Odal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0418V0009 Meitsjøen Utmarksområde2612022330220000000220%
Sum 12022330220000000