Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Løten kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0415V0001 Elgregion Mjøsa- Glomm3114067440350000000350%
Sum 14067440350000000