Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Kongsvinger kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0402V0020 Brandval Finnskog157023210150000000150%
0402V0021 Rafjellet/Kuberget elgvald302000103000000030%
Sum 7223220180000000