Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Porsanger Porsángu Porsanki kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
2020V0001 2020V0001 Porsanger sør TEST0010000100000001
Sum 001000010000000