Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Kvænangen kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1943V0003 Kvænangsbotn135000240110000000110%
Sum 5000240110000000