Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Nordreisa kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1942V0001 Oksfjord211000002000000020%
1942V0009 Reisadalen134400500130000000130%
Sum 5500500150000000