Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Storfjord kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1939V0008 Parasskogen501001002000000020%
1939V0010 Skibotn130700320120000000120%
Sum 0800420140000000