Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Tranøy kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1927V0017 Midtre Senja Elgvald447900240220000000220%
Sum 7900240220000000