Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Målselv kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1924V0001 Dividalen3888001050310000000310%
1924V0052 Jutulstad-Messeltmo313600530170000000170%
1924V0053 Storrostadalen823001107000000070%
1924V0059 Statens Vassbruna310001103000000030%
1924V0062 Kirkesnesmoen310001103000000030%
1924V0079 Midtre Målselv2200110600000006
1924V0082 Reinvassallmenninga2000110400000004
Sum 19190020130710000000