Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Bardu kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1922V0004 Altevatn120800310120000000120%
1922V0010 Øvre Bardu121600120100000000100%
Sum 11400430220000000