Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Skånland kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1913V0001 Grovfjord storvald176400320150000000150%
Sum 6400320150000000