Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Harstad kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1903V0015 Storvann Syd201000102000000020%
Sum 010001020000000