Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Harstad kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1903V0015 Storvann Syd202000002000000020%
Sum 020000020000000