Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Hamarøy kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1849V0001 Sagvatnan604002006000000060%
Sum 040020060000000