Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Steigen kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1848V0004 Storvatnet705001107000000070%
Sum 050011070000000