Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Saltdal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1840V0001 Midtbygda Øst/Vest210001002000000020%
1840V0002 Junkerdal2311200901230000000230%
1840V0020 Rognan Vest100700210100000000100%
Sum 219001211350000000