Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Beiarn kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1839V0001 Øvre Beiarn204600500150000000150%
Sum 4600500150000000