Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Gildeskål kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1838V0001 Sundsfjordfjellet940022008000000080%
Sum 400220080000000