Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Rana kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1833V0001 Elgregion Vest503000025000000050%
1833V0002 Elgregion svartisen805000218000000080%
1833V0003 Elgregion III Dunderlandsdalen56028000028560000000560%
1833V0005 Elgregion Sør810004207000000070%
1833V0006 Kallvatnet Statskog104000420100000000100%
1833V0009 Elgregion Dunderlandsdal0200001300000003
Sum 538008632890000000