Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Rana kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1833V0001 Elgregion Vest503000025000000050%
1833V0002 Elgregion svartisen806000028000000080%
1833V0003 Elgregion III Dunderlandsdalen56028000024520000000520%
1833V0005 Elgregion Sør302001003000000030%
1833V0006 Kallvatnet Statskog730004007000000070%
1833V0009 Elgregion Dunderlandsdal0200001300000003
Sum 341005029780000000