Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Hemnes kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1832V0002 Hemnes nord1201000009190000000190%
1832V0006 Hemnes øvre2901600706290000000290%
Sum 026007015480000000