Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Hattfjelldal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1826V0001 Statskog nord storviltområde206600440200000000200%
1826V0002 Statskog Sør storviltområde1303738000233213000000001300%
1826V0003 Krufjell storviltområde180900009180000000180%
1826V0004 Hattfjelldal viltområde820010104000000040%
Sum 455301428411720000000