Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Grane kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1825V0001 Nedre Grane Storviltområde301001002000000020%
1825V0002 Fiplingdal/Majavatn storviltområde502002105000000050%
1825V0003 Statskog Nordland storviltområde822126003624800000000800%
Sum 2129006724870000000