Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Grane kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1825V0001 Nedre Grane Storviltområde302000013000000030%
1825V0002 Fiplingdal/Majavatn storviltområde502002105000000050%
1825V0003 Statskog Nordland storviltområde822128003625830000000830%
Sum 2132005726910000000