Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Vefsn kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1824V0016 Herrigen Storviltområde521000025000000050%
1824V0029 Drevja Storviltområde520000035000000050%
1824V0067 Statskog storviltområde75212003159590000000590%
Sum 2521031514690000000