Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Brønnøy kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1813V0060 Storbørja Viltområde301000023000000030%
Sum 010000230000000