Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Narvik kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1805V0007 Narvik Nord-Øst602001104000000040%
1805V0016 Narvik Sør421001004000000040%
Sum 230021080000000