Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Nærøy kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1751V0002 Nordre Nærøy storviltvald167302400160000000160%
Sum 7302400160000000