Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Grong kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1742V0001 Falmår521011005000000050%
Sum 210110050000000