Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Namsskogan kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1740V0002 Region Sør218205600210000000210%
Sum 8205600210000000