Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Snåsa kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1736V0008 Statsllmenningene210001002000000020%
Sum 100010020000000