Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Namdalseid kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1725V0003 Fjellbygda - Staten218045300200000000200%
Sum 8045300200000000