Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Stjørdal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1714V0003 Lånke tildelingsområde134022320130000000130%
Sum 4022320130000000