Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Namsos kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1703V0001 Bangdal40167010700400000000400%
1703V0003 Vemundvik310011003000000030%
Sum 177011800430000000