Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Steinkjer kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1702V0006 Kvam2560410400240000000240%
Sum 60410400240000000