Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Røros kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1640V0002 Røros Femundsmarka planområde3202400400280000000280%
1640V0003 Hådalen viltområde200110002000000020%
1640V0009 StorWarz bestandsplanområde420110004000000040%
Sum 22422400340000000