Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Meldal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1636V0028 Meldal nordøst123024200110000000110%
Sum 3024200110000000