Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Gjemnes kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1543V0006 Ytre Nesset storviltvald310101003000000030%
Sum 101010030000000