Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Molde kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1502V0004 Osen og Kortgarden storviltvald300100001000000010%
Sum 001000010000000