Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Valle kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0940V0001 Hylestad Vest Viltlag101000001000000010%
Sum 010000010000000