Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Sarpsborg kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0105V0001 Tune Vald124022220120000000120%
Sum 4022220120000000