Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Gjerstad kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0911V0021 Gjerstad viltlag115023000100000000100%
Sum 5023000100000000