Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Gjerstad kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0911V0021 Gjerstad viltlag126033000120000000120%
Sum 6033000120000000