Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Tinn kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0826V0001 Måna Utmarkslag201000102000000020%
0826V0002 Mår viltområde146112220140000000140%
0826V0004 Gjuvsjå grunneierlag420001104000000040%
0826V0030SF Rivsfjell720001104000000040%
Sum 10212450240000000