Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Drangedal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0817V0001SF Nordøstsida Storvald inkl Brødsjø SF420110004000000040%
0817V0118 Drangedal øst Hjorteviltlag404000004000000040%
0817V0137 Bestandsplanområdet Tørdal211000002000000020%
Sum 3511000100000000