Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Hurum kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0628V0014 Hurumhalvøya elgvald420011004000000040%
Sum 200110040000000