Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Lier kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0626V0004 Vestre Lier grunneierlag1204000004000000040%
0626V0007 Finnemarka øst5002300950370000000370%
0626V0008 Vestre Sylling og Øverskogen145021330140000000140%
Sum 527211280550000000