Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Kongsberg kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0604V0014 Sølvversskogene m.flere vald 1066803400760470000000470%
Sum 03400760470000000