Rådyrbukk Schutterstock

Rådyr

Har du lyst på storviltjakt, men mangler erfaring? Start med rådyret. Skogens lille prins er et enklere jaktobjekt enn elg, hjort og rein med tanke på håndtering av slaktet, prisen og tilgangen på ledig jakt.

Jakt på rådyr

Rådyrjakt er en spennende jaktform der du kan jakte alene eller sammen med andre, med eller uten hund, og det har en lang jaktsesong. De største bestandene av rådyr finner man i Trøndelag, det sentrale Østlandet og på Sørlandet.

Rådyr er den eneste viltart som opererer med to ulike jakttider.

De fleste rådyrfeltene, der det ikke er søknad, åpner for salg i begynnelsen av mai.

Jakttider

Bukkejakt på gevirbærende bukk
Jakt på bukk, rådyrgeit eller råa, lam/kylling
Jakt på rådyr varer frem til 23.desember.

Opplæringsjakt på rådyr

Hurum

Nordre Hurum JFF inviterer først og fremst uerfarne jegere til introduksjonsjakt på rådyr i november.

Søk her